suport en projectes transversals

Acompanyament en processos de transformació i cross-functional teams

SUPORT EN PROJECTES TRANSVERSALS
Acompanyament en processos de transformació i cross-functional teams

Un 7% consideren que les seves organitzacions estan preparades per a evolucionar cap a un model en xarxa i només un 6% es consideren molt efectius gestionant projectes transversals (enquesta del Deloitte Global Human Capital Trends 2019). La tendència organitzativa per guanyar eficàcia i eficiència és evolucionar de funcions tradicionals a projectes transversals i treball col·laboratiu, sovint multifuncional, interdisciplinari i en xarxa, també digitalment, superant problemes derivats de departaments estancs. 

Oferim suport i acompanyament periòdic a equips, coordinadors o directius 
en innovació o transformació.

  • Tallers de feed-back per a identificar obstacles i reorientar projectes
  • Acompanyament de coordinadors, de projectes d'innovació o canvi
  • Suport periòdic a equips, promotors de canvi o d'innovació
  • Avaluació externa de projectes i propostes de millora
  • Sistematitzar el feed-back i millora de la comunicació 

El suport és en modalitat d'acompanyament-mentoring i tallers personalitzats, amb informes periòdics de seguiment. 
Inclou compromís en confidencialitat i codi ètic professional. El suport pot ser online, presencial o híbrid.

Per a conèixer exemples de casos i beneficis aquí.
Per a més informació o compartir experiència aquí.


EXPERIÈNCIA
Més de 20 anys d'experiència en gestió i assessorament en innovació i organització:
* Tipus de projectes: innovació col·laborativa, impuls de cultura col·laborativa transversal, millora de la comunicació, projectes col·laboratius amb agents de l'ecosistema, execució de projectes estratègics transversals, comunitats de pràctiques o xarxes.
* Disseny de metodologies de diagnosi de la col·laboració interna i projectes amb eines online de debat col·laboratiu 
* Suport a direcció i assessorament en estratègia i col·laboració a pimes i startups en múltiples sectors