reflexions collaboratives

Compartir per assolir millors resultats aprenent i fent

REFLEXIONS COL·LABORATIVES
Compartir per assolir millors resultats aprenent i fent

Disposar d'espais on compartir reflexions cada vegada és important i necessari, per a identificar riscos i generar oportunitats, per a ser més eficient, aprofitar tot el talent intern i extern, i aprendre. Especialment per a recollir iniciatives, feed-back i plantejar nous projectes, a nivell del conjunt de l'organització, d'una àrea funcional o per projectes o col·lectius a nivell transversal.

Oferim els següents serveis:
  • Reflexions anuals per compartir lo fet i nous enfocs amb interacció
  • Reflexions col·laboratives per a identificar riscos i noves oportunitats
  • Reflexions col·laboratives per avaluar iniciatives, projectes o plans
  • Reflexions col·laboratives per a prioritzar i seleccionar idees
  • Reflexions periòdiques per recollir feed-back

El servei és en format taller presencial, amb debats online i acompanyament de l'equip impulsor.
Especialment útil en plans estratègics, projectes d'innovació, iniciatives emprenedores i recollida de feed-back.
Aporta una visió conjunta, valors compartits i es facilita l'empoderament i l'engagement.

Podem facilitar compromís de confidencialitat i de codi ètic professional.

Per exemples de projectes col·laboratius amb suport aquí.
Per a més informació de suport a coordinadors i equips aquí.
Per a més informació, explica'ns el teu projecte aquí.


EXPERIÈNCIA
Més de 20 anys en formació i assessorament a empreses
Gestió en les àrees d'innovació, organització i planificació estratègica 
Més de 15 especialitzats en processos col·laboratius i participatius