serveis

FORMAR AMB INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA ONLINE

FEEDBACK EXPERT I AVALUACIÓ ONLINE DE PROJECTES

SUPORT EN PROJECTES COL·LABORATIUS TRANSVERSALS

Serveis de suport

La col·laboració sovint consumeix molt temps de persones clau, satura l'organització i les decisions, de vegades amb decepció i durades imprevisibles, amb poca orientació a resultats. Amb el treball remot i participació de múltiples col·lectius, encara és més complexa. Quan l'organització és col·laborativa, està ben coordinada i coopera, es produeix un efecte multiplicatiu. Aprèn a ser àgil, flexible i transforma riscos en oportunitats.

Donem suport a coordinadors, equips i directius
en projectes estratègics transversals on la col·laboració és clau, en un context de gestió híbrida o remota. Per reduir els riscos habituals, millorar decisions i resultats. Ajudem a introduir la intel·ligència col·lectiva online per a generar feedback, involucrar més col·lectius i accelerar projectes amb resultats mesurables.

La col·laboració és estratègica i gestionable. Es pot avaluar, dissenyar i impulsar.Oferim 3 opcions de suport:
  • Feedback expert i avaluació online per a contrastar projectes col·laboratius
  • Suport online a coordinadors, equips i directius en projectes transversals
  • Formar per generar feedback i transformar amb intel·ligència col·lectiva

ALTRIUM dona suport especialitzat en col·laboració empresarial orientada a l'impacte estratègic.