serveis

TALLERS TRANSFORMADORS AMB INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA

SUPORT EN PROJECTES TRANSVERSALS

REFLEXIONS COL·LABORATIVES

IMPULS DE PROJECTES DE COOPERACIÓ

SUPORT A L'EMPRENEDORIA

Serveis de suport

Facilitem serveis de formació i suport orientats a:

  • Sistematitzar la innovació, impulsar la col·laboració transversal i coordinació a les organitzacions
  • Dissenyar o avaluar projectes d'innovació en aliances o col·laboracions amb l'ecosistema
  • Acompanyar, donar feed-back i avaluar plans d'emprenedoria de nous projectes i empreses
Donem suport als directius, coordinador@s o equips amb propostes personalitzades.

Formem i promovent entorns de reflexió i decisió amb eines i metodologies d'intel·ligència col·lectiva. 

La col·laboració ha d'aportar satisfacció a les persones, relacions de confiança i resultats de gestió.