serveis

TALLERS TRANSFORMADORS AMB INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA

AVALUACIÓ I FEEDBACK ONLINE DE PROJECTES

SUPORT A PROJECTES TRANSVERSALS

REFLEXIONS ESTRATÈGIQUES COL·LABORATIVES

Serveis de suport


Transformar les organitzacions en organitzacions que aprenen, innovadores i col·laboratives no és fàcil, però cal canviar per sobreviure i aprofitar les moltes oportunitats d'un entorn canviant i incert. 

La col·laboració transversal i en xarxa és una palanca comuna per potenciar sistemes oberts de gestió de la innovació, promoure transformacions cap a una cultura innovadora, impulsar canvis organitzatius cap a una gestió per projectes o per a desplegar la transformació digital

Per un altre costat, la col·laboració cal que sigui eficaç i eficient sense saturar l'organització i la coordinació, sense pèrdua de temps en reunions o coordinació i millorant les decisions. 

Donem suport als directius o coordinadors de projectes per fer front aquests reptes, amb propostes personalitzades. El suport es facilita en el disseny de projectes, amb acompanyament i facilitació, formació, avaluació de projectes o dinamitzant entorns de reflexió, i aplicant eines i metodologies d'intel·ligència col·lectiva. 

La col·laboració es pot dissenyar i impulsar. I cal aportar impacte amb satisfacció de les persones, relacions de confiança i resultats en la gestió.

Els serveis de suport s'ofereixen online, presencialment o en format híbrid.