serveis

FORMAR AMB INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA ONLINE

FEEDBACK I AVALUACIÓ ONLINE DE PROJECTES COL·LABORATIUS

SUPORT EN PROJECTES TRANSVERSALS I INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA

Serveis de suport

La col·laboració es pot basar en un propòsit, valors i principis, en l'impuls de la participació, transparència i democràcia. També està vinculada a la innovació col·laborativa, amb aliances i projectes de R+D+i o xarxes amb l'ecosistema. O amb el creixement, amb projectes de nous productes i serveis, aliances per l'expansió o plans de sostenibilitat i nous models. Igualment, és determinant en la digitalització per l'efecte multiplicador en la transformació organitzativa, les relacions i la cultura. Tanmateix és complexa, en entorns incerts i impacte en resultats.

La col·laboració sovint consumeix molt temps de persones clau, satura l'organització i les decisions, de vegades amb decepció i durada imprevisible. El treball remot ha fet més complexa la situació. Quan l'organització és col·laborativa, està ben coordinada internament i alhora coopera amb altres organitzacions, es produeix un efecte multiplicatiu. L'organització aprèn a ser àgil i flexible i transforma riscos en oportunitats.

Donem suport a coordinadors, equips i directius
en projectes estratègics transversals on la col·laboració és clau, en un context de gestió híbrida o remota. Per reduir els riscos habituals, millorar les decisions i els resultats. Acompanyem o donem feedback en el disseny, execució o avaluació dels projectes. Ajudem a introduir la intel·ligència col·lectiva online, amb feedback col·laboratiu de valor: involucrar més col·lectius, accelerar projectes, menys reunions i resultats mesurables.

La col·laboració és estratègica i gestionable. Es pot avaluar, dissenyar i impulsar.Oferim 3 opcions de suport:

  • Feedback expert i avaluació online per a contrastar projectes col·laboratius
  • Suport online a coordinadors, equips i directius en projectes transversals
  • Formar per una col·laboració eficient, híbrida i amb intel·ligència col·lectiva

Estem especialitzats en col·laboració empresarial orientada a l'impacte estratègic.