inici

METODOLOGIA

EINES

SUPORT

Incorporem gestió online, participativa i col·laborativa a plans estratègics i projectes d'innovació o transformació.
Involucrem més col·lectius, amb menys temps i més resultats 
per definir junts escenaris, reptes, prioritats, solucions o tenir feed-back: 
donant suport al teu equip, facilitant eines o fent el projecte.
Focus
Focus estratègic,
per generar valor.
Online
Col·laboració ON&OFF,
participació fàcil i ràpida.
Resultats
Mesurables, escalables i satisfactoris, fent xarxa.
Aportem
METODOLOGIA d'Intel·ligència Col·laborativa Online
Converses col·lectives estructurades
EINES AVANÇADES facilitant decisions col·laboratives
Per diagnosticar, mesurar i escalar
SUPORT Expert&Tallers en processos col·laboratius
Per focalitzar, facilitar i involucrar
Serveis destacats