inici

A EVITAR

SUPORT A LA COL·LABORACIÓ

A POTENCIAR

Suport, formació i consultoria en projectes transversals, estratègies i feedback col·laboratiu. Generem resultats, implicació, equips en xarxa i confiança. En transformació i innovació, col·laborant.
 
 
Focus
Focus estratègic,
per generar valor.
Online
Col·laboració amb
intel·ligència col·lectiva online.
Resultats
Escalables i satisfactoris, fent xarxa.
Si la vostra organització necessita...
A EVITAR
- Riscos i fracassos
- Temps desaprofitat
- Baixa involucració
- Obstacles sistèmics
- Interessos divergents
- Departaments estancs
- Pocs projectes transversals
- Resultats col·laboratius baixos 

COL-LABORAR AMB SUPORT
Diagnosi col·laborativa
Encaix amb l'estratègia
Estratègies per col·lectius
Identificar riscos i palanques
Generar relacions de confiança
Feedback, prioritzar i escalar
Intel·ligència col·lectiva online
A POTENCIAR
+ Col·lectius implicats
+ Focus i priorització
+ Transformació digital
+ Coneixement col·lectiu
+ Col·laboració transversal
+ Satisfacció per ajudar-se
+ Decisions àgils compartides
+ Resultats reals mesurables

Serveis destacats