inici

EVITAR

SUPORT EXPERT

POTENCIAR

Suport a coordinadors, equips impulsors i directius en projectes col·laboratius transversals, per millorar implicació, temps i resultats.
 
 
Focus
Focus estratègic,
per generar valor.
Online
Col·laboració amb
intel·ligència col·lectiva online.
Resultats
Escalables i satisfactoris, fent xarxa.
Si la vostra organització necessita...
EVITAR
- Riscos i fracassos
- Temps desaprofitat
- Baixa involucració
- Obstacles sistèmics
- Interessos divergents
- Departaments estancs
- Pocs projectes transversals
- Resultats col·laboratius baixos 

SUPORT EXPERT
Diagnosi
Focus estratègic
Disseny col·laboratiu
Identificar riscos i sinergies
Generar relacions de confiança
Co-crear, formar i feedback
Escalar, tranformar i avaluar
Mesurar, compensar i reconèixer
Desenvolupar xarxes i comunitats
Intel·ligència col·lectiva online
POTENCIAR
+ Col·lectius implicats
+ Focus i priorització
+ Transformació digital
+ Coneixement col·lectiu
+ Col·laboració transversal
+ Satisfacció per ajudar-se
+ Decisions àgils compartides
+ Resultats reals mesurables