inici

EVITAR

SUPORT EXPERT

POTENCIAR

Suport a coordinadors, equips impulsors i directius en projectes col·laboratius transversals, per millorar involucració i resultats.
En projectes de transformació, innovació col·laborativa, cooperació amb grups d'interès i reflexions estratègiques.
 
Focus
Focus estratègic,
per generar valor.
Online
Col·laboració amb
intel·ligència col·lectiva online.
Resultats
Escalables i satisfactoris, fent xarxa.
Aportem
EVITAR
- Riscos i fracassos
- Temps desaprofitat
- Baixa involucració
- Obstacles sistèmics
- Interessos divergents
- Departaments estancs
- Pocs projectes transversals
- Resultats col·laboratius baixos 

SUPORT EXPERT
Diagnosis
Focus estratègic
Disseny col·laboratiu
Escalar la col·laboració
Formar en col·laboració
Mesurar la col·laboració
Avaluar la col·laboració
Reconèixer la col·laboració
Aplicar intel·ligència col·lectiva online
POTENCIAR
+ Col·lectius involucrats
+ Focus i priorització
+ Transformació digital
+ Coneixement col·lectiu
+ Col·laboració transversal
+ Satisfacció per ajudar-se
+ Decisions àgils compartides
+ Resultats reals mesurables