Info

A EVITAR

SUPORT A LA COL·LABORACIÓ

A POTENCIAR

Avís Legal

1. Informació general 

Titular:      ALTRIUM (Jordi Martí Costa)
Direcció:    Rambla Catalunya 115 bis 9a planta. Barcelona 08008
Contacte :  altrium@altrium.net

  
2. Propietat Intel·lectual 

Els textos, imatges, sons, animacions, i la resta de continguts inclosos en www.altrium.consulting són propietat exclusiva de Altrium o dels seus propietaris. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Altrium. 
Altrium no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de www.altrium.consulting. Amb els límits establerts en la llei, Altrium no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines web de Altrium són continguts oferts amb un caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de Altrium poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers que Altrium no pot controlar. Per tant, Altrium no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en les pàgines de tercers. 

3. Protecció de Dades

Per a poder accedir en alguns serveis que www.altrium.consulting ofereix a través del website deurà proporcionar alguns de les seves dades de caràcter personal. Els informem que, mitjançant l'emplenament dels formularis, les seves dades personals quedaran incorporats en un fitxer, propietat de Altrium amb la finalitat de prestar serveis o vendes (degudament descrits) i per a comunicar-li qualsevol informació comercial que Altrium cregui oportú que sigui del seu interès. En cap cas, les seves dades seran cedides a tercers. Així mateix, comuniquem la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a altrium@altrium.net o bé per escrit a Rambla Catalunya 115 bis 9a planta, 08008 Barcelona.

4. Ús del servei i responsabilitats 

Altrium no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis, quedant exonerada per qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats a causa de la no disponibilitat del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat.  

El present Avís Legal s'interpretarà d'acord amb les lleis vigents a l'estat espanyol.