suport a lemprenedoria

Acompanyament d'emprenedor@s i avaluació de plans

SUPORT A L'EMPRENEDORIA
Acompanyament d'emprenedor@s i avaluació de plans


Identificar els factors determinants en qualsevol iniciativa emprenedora és important: els factors d' entorn, la segmentació, l' accés al mercat, la distribució i el pla de màrqueting, el pla d'operacions i de gestió, el finançament i inversió, tots són necessaris. Tanmateix, disposar d'un bon equip impulsor, un model de negoci ben definit, i avantatges diferencials clars és decisiu. Però cal reflexionar i saber quins són realment els elements clau.

Ajudem a emprenedor@s en el seu procés d'emprendre i impulsar el seu projecte, directament o a través d'organismes.


Oferim el següents serveis:

  • Formació en emprenedoria
  • Acompanyament puntual o periòdic d'emprenedor@s
  • Avaluació i feed-back de model de negoci, pla d'empresa o presentació
  • Suport a organismes i entitats que promouen l'emprenedoria

Experiència:

Formació i avaluació en entorn universitari
- Master La Salle
- Master UPC
- ADE UOC i ESADE (TFG)
Formació i assessorament a nivell local 
- Promoció Econòmica d'Ajuntaments
- Diputació de Barcelona
- Ajuntament de Barcelona
- Entidades empresariales