inteligencia colaborativa

Aprenendre junts a generar feedback i resultats per transformar

FORMAR AMB INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA ONLINE
Aprenendre junts a generar feedback i resultats per transformar
A través de la formació amb intel·ligència col·lectiva fem eficients la col·laboració, innovació i transformació.

Creixen les tendències que donen suport i impulsen la col·laboració, incloent las metodologias agile, l'aplanament jeràrquic, l'ús d'eines digitals i la transició al treball en remot (Institute for Corporate Productivity). 

El 65% dels 10.000 enquestats de Deloitte Global Human Capital Trends 2019 consideren important o molt important l'evolució de les jerarquíes funcionals cap a la col·laboració en equips i models organizatius en xarxa. 


Oferim tallers pràctics per activar, impulsar o escalar la col·laboració. També per a orientar la col·laboració cap a la resolució pràctica de reptes o problemes. L'enfocament contribueix a la transformació i digitalització amb actituds i relacions col·laboratives orientades a resultats.


Tallers i conferències

ERRORS A EVITAR EN PROJECTES COL·LABORATIUS
(4h)

BASES PER UNA ESTRATÈGIA COL·LABORATIVA
(8h o 12h)

LIDERATGE HÍBRID/REMOT AMB INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA (I.C.) 
(12h)

IMPULSAR LA I.C. ONLINE EN LA GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ (8h o 12h)

TRANSFORMAR LA FORMACIÓ EN SOLUCIONS COL·LABORATIVES (12h)

(*) Consultar el format: online, híbrid o presencial.


Sobre Intel·ligència col·lectiva podeu llegir aquí.
Per a exemples de casos pràctics aquí.
Per a informació dels tallers o xerrades aquí.

Els tallers s'orienten a quadres, directius i col·lectius amb necessitats compartides, especialment en projectes transversals i facilitació de la col·laboració horitzontal i vertical. Estan dinamitzats per experts amb àmplia experiència en gestió col·laborativa i eines d'intel·ligència col·lectiva. Els resultats faciliten el desenvolupament col·laboratiu presencial i digital. Per a més informació aquí.


EXPERIÈNCIA EN FORMACIÓ

- A través d'organismes i associacions empresarials: ACCIO, Diputació de Barcelona, PromoEco d'Ajuntaments, CECOT, PIMEC
- A través d'entitats professionals oficials: Col·legi d'Economistes, Col·legi d'Advocats, Col·legis d'Enginyeria Informàtica
- A través d'Universitats amb suport online: UOC, en plans d'empresa i ESADE, en projectes finals de recerca i innovació
- Elaborant guies, material didàctic i eines especialitzades per desenvolupar la col·laboració
- Més de 15 anys de formació especialitzada en col·laboració empresarial