inteligencia colaborativa

Aprenendre junts generant feedback i resultats per transformar

TALLERS TRANSFORMADORS AMB INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA
Aprenendre junts generant feedback i resultats per transformar
Amb els tallers amb intel·ligència col·lectiva aprenem a innovar i transformar col·laborativament amb resultats.

A través del "Iceberg de la Ignorància" (Sydney Yoshida) s'identifica que el 74% dels problemes estan amagats i no s'observen pels directius. Per tant, per solucionar problemes o afrontar reptes és determinant saber com explorar, aflorar i transformar amb el coneixement i l'experiència col·lectiva. El nivell relacional i d'interacció condiciona la creativitat, el coneixement i les decisions de gestió. Tanmateix, cal fer-ho de forma eficaç i eficient, amb encaix estratègic i relacions de confiança. Aquí la intel·ligència col·laborativa aporta valor.

Oferim tallers pràctics personalitzats per activar, impulsar o escalar la col·laboració. Vinculem la formació a projectes o xarxes, de transformació o innovació, amb orientació transformadora. Orientem la col·laboració a resoldre reptes i fites col·lectives. 


Tallers i conferències

ERRORS A EVITAR EN PROJECTES COL·LABORATIUS
(4h)

AVALUAR LA COL·LABORACIÓ & INNOVACIÓ
(8h)

DISSENY DE PROJECTES COL·LABORATIUS
 (12h) 

LIDERATGE HÍBRID AMB INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA
(12h)

BASES PER UNA ESTRATÈGIA COL·LABORATIVA
(8h o 12h)

IMPULSAR LA INNOVACIÓ COL·LABORATIVA (8h o 12h)

TRANSFORMAR FORMACIÓ EN APRENENTATGE COL·LABORATIU (12h)


Els tallers es desenvolupen en format virtual, híbrid o presencial. Estan orientats a col·lectius amb necessitats compartides, especialment en projectes transversals i xarxes. Els tallers estan dinamitzats per experts amb àmplia experiència en gestió col·laborativa en innovació o transformació, usant eines d'intel·ligència col·lectiva. Els resultats faciliten la col·laboració horitzontal o vertical, presencial i digital.

Sobre Intel·ligència col·lectiva podeu llegir aquí.
Per a exemples de casos pràctics aquí.
Per a informació dels tallers o xerrades aquí.


EXPERIÈNCIA EN FORMACIÓ

* A través d'organismes públics i associacions empresarials: ACCIO, Diputació de Barcelona, PromoEco d'Ajuntaments, CECOT, PIMEC
* A través d'entitats professionals oficials: Col·legi d'Economistes, Col·legi d'Advocats, Col·legis d'Enginyeria Informàtica
* A través d'Universitats amb suport online: UOC, en plans d'empresa i ESADE, en projectes finals de recerca i innovació
* Més de 15 anys de formació especialitzada en col·laboració empresarial