suport a projectes transversals

Acompanyament a "cross-functional teams" i xarxes

SUPORT A PROJECTES TRANSVERSALS
Acompanyament a "cross-functional teams" i xarxes
Es facilita assessorament i acompanyament periòdic a coordinadors, equips i directius en projectes col·laboratius d'innovació o transformació.

Segons l'enquesta del Deloitte Global Human Capital Trends (2019) només un 7% consideren que les seves organitzacions estan preparades per a evolucionar cap a un model en xarxa i només un 6% es consideren molt efectius gestionant projectes transversals (cross-functional teams). Les organitzacions de més alt rendiment evolucionen de funcions tradicionals a projectes transversals i treball col·laboratiu (Institute for Corporate Productivity), sovint multifuncional, divers i interdisciplinari i en xarxa.

La complexitat col·laborativa augmenta contra més persones, unitats organitzatives o agents col·laboren, amb múltiples prioritats, cultures i condicions, i sovint no funciona prou la tradicional gestió per equips ni el funcionament amb departaments estancs. Les  xarxes i entorns virtuals o híbrids incrementen la complexitat.

Es dona suport a coordinadors, equips impulsors i directius en:

  • IDENTIFICAR PROBLEMES O OBSTACLES COL·LABORATIUS
  • DISSENYAR PROJECTES COL·LABORATIUS O XARXES
  • EXECUTAR I REDEFINIR PROJECTES TRANSVERSALS
  • MILLORAR RESULTATS COL·LABORATIUS I IMPACTE
  • MILLORAR LA COMUNICACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL
  • FACILITAR LA RELACIÓ EQUIP IMPULSOR & DIRECCIÓ
  • FEED-BACK AMB INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA ONLINE 

El suport és en modalitat de facilitació, mentoring o acompanyament. Es centra en problemes i reptes personalitzats, facilitant-se suport en la definició, execució, coordinació i decisions de projectes col·laboratius. Inclou un Pla de suport consensuat. Es contracten packs d'hores amb sessions de 1-2h i informes de seguiment. Inclou compromís en confidencialitat i codi ètic professional. El suport és online, presencial o híbrid.

Per a conèixer exemples de casos i beneficis aquí.
Per a feedback i avaluació online de projectes aquí.
Per a més informació o compartir experiència aquí.


EXPERIÈNCIA

* Tipus de projectes: innovació col·laborativa, impuls de cultura col·laborativa transversal, millora de la comunicació, projectes col·laboratius amb agents de l'ecosistema, execució de projectes estratègics transversals, comunitats de pràctiques o xarxes.
* Consultoria i assessorament a empreses en diagnosi, plans estratègics, estratègia de creixement, organització i innovació 
* Programes per a impulsar la col·laboració empresarial o professional en associacions, xarxes i comunitats 
* Assessorament en estratègia col·laborativa a empresa familiar, pimes i startups, en múltiples sectors: ciència, software, enginyeries, aigua i medi-ambient, alimentació, salut, tèxtil, cultura, esport, biomedicina, smarticities, arquitectura, cooperatives i emprenedoria.