inteligencia colaborativa

Acompanyament online o presencial a coordinadors, equips i directius

SUPORT EN PROJECTES TRANSVERSALS I INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA
Acompanyament online o presencial a coordinadors, equips i directius

La col·laboració interna és clau per l'evolució cap a organitzacions flexibles, àgils, digitalitzades i innovadores. La cooperació externa és decisiva per adaptar l'organització a les noves tendències socials, mediambientals i tecnològiques amb agents de l'ecosistema. 

La col·laboració és complexa i intervenen factors relacionals, de gestió operativa i d'enfocament estratègic. Condiciona la definició i execució del projecte. I la complexitat, incertesa i interdependència augmenta contra més persones, unitats organitzatives o agents estan involucrats, amb múltiples prioritats, cultures i condicions. Implica riscos, vulnerabilitats i expectatives.

Impulsar la col·laboració amb resultats i sostenibilitat requereix crear les causes, condicions i relacions adequades, i mantenir-les. I contra majors són els riscos més cal generar la confiança necessària.

Oferim serveis per focalitzar la col·laboració amb l'estratègia, fer-la eficient i promoure relacions de confiança, amb  resultats per l'organització. Ho fem donant suport a coordinadors, equips impulsors i directius en:

  • IDENTIFICAR PROBLEMES O OBSTACLES COL·LABORATIUS
  • DISSENYAR PROJECTES COL·LABORATIUS, ALIANCES O XARXES
  • EXECUTAR I REDEFINIR PROJECTES TRANSVERSALS
  • MILLORAR RESULTATS COL·LABORATIUS I IMPACTE
  • FACILITAR LA RELACIÓ EQUIP IMPULSOR & DIRECCIÓ
  • GENERAR FEED-BACK AMB INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA ONLINE 

El suport és en la modalitat de mentoring o facilitació externa. Facilita suport en la definició, execució, avaluació o decisions de projectes col·laboratius estratègics. El suport es centra en problemes i reptes personalitzats. Inclou un Pla de suport consensuat. Es contracta en packs d'hores amb sessions de 1-2h i inclou informes de seguiment. Opció de suport híbrid o online.

Els serveis inclouen per escrit compromisos de confidencialitat i en codi ètic professional. 

Per a més informació o per compartir les vostres necessitats aquí.
Per a informació dels servei de feed-back i avaluació online de projectes aquí.


EXPERIÈNCIA

- Consultora i assessorament a empreses en diagnosi, estratègia de creixement, projectes col·laboratius i aliances per la innovació i internacionalització (a través d'ACCIO i ICEC-Generalitat de Catalunya i Serveis de promoció econòmica d'Ajuntaments)
- Programes per a impulsar la col·laboració empresarial o professional en associacions, xarxes i comunitats (CECOT, Col·legi d'Advocats de Barcelona, Xarxa Onion, Comunitats de Pràctiques ASPCAT, Living LabSalut, Xarxa Ambassadors ACT, etc
- Assessorament en estratègia col·laborativa en projectes d'innovació, transformació o digitalització (Fundació Catalana per la Recerca i Innovació, directius de pimes, empresa familiar, startups, entitats i AAPP)
- Experiència en múltiples sectors: ciència, software, enginyeries, aigua, medi-ambient, alimentació, salut, tèxtil, cultura, esport, audiovisual, biomedicina, smarticities, arquitectura, cooperatives, emprenedoria, etc