formacio

Aprenentatge col·laboratiu, presencial o híbrid, orientat a resultats

FORMAR AMB INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA ONLINE
Aprenentatge col·laboratiu, presencial o híbrid, orientat a resultats

Segons l'enquesta Deloitte Global Human Capital Trends 2019, prop del 65% de 10.000 respostes rebudes consideren com a important o molt important l'evolució de les jerarquies funcionals cap a col·laboració en equips i models organitzatius en xarxa. En canvi només el 7% consideren que les seves organitzacions estan molt preparades per executar l'evolució cap a models en xarxa i només el 6% es valoren a si mateixos com a molt efectius gestionant equips transversals.

A les organitzacions de més alt rendiment (en creixement, beneficis i quota de mercat) destaca l'evolució de funcions tradicionals a projectes transversals i treball col·laboratiu, incloent-hi metodologies Agile, aplanament de jerarquies, adopció d'eines digitals i transició cap al treball remot, segons el Institute for Corporate Productivity.

Oferim tallers pràctics per activar, impulsar o escalar la col·laboració. També per a orientar la col·laboració cap a la resolució pràctica de reptes o problemes. L'enfocament és pràctic i contribueix a la transformació i digitalització amb actituds i relacions col·laboratives orientades a resultats.


Tallers i conferències

ERRORS A EVITAR EN PROJECTES COL·LABORATIUS
(4h)

BASES PER UNA ESTRATÈGIA COL·LABORATIVA
(8h o 12h)

LIDERATGE HÍBRID/REMOT AMB INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA (I.C.) 
(12h)

IMPULSAR LA I.C. ONLINE EN LA GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ (8h o 12h)

TRANSFORMAR LA FORMACIÓ EN SOLUCIONS COL·LABORATIVES (12h)

(*) Consultar el format: online, híbrid o presencial.

Per a més informació sobre la Intel·ligència col·lectiva o col·laborativa, podeu llegir aquesta entrada del blog aquí.

Els tallers s'orienten a quadres, directius i col·lectius amb necessitats compartides, especialment en projectes transversals i facilitació de la col·laboració horitzontal i vertical. Estan dinamitzats per experts amb àmplia experiència en gestió col·laborativa i eines d'intel·ligència col·lectiva. Els resultats faciliten el desenvolupament col·laboratiu presencial i digital. Per a més informació aquí.

EXPERIÈNCIA EN FORMACIÓ

- A través d'organismes i associacions empresarials: ACCIO, Diputació de Barcelona, PromoEco d'Ajuntaments, CECOT, PIMEC
- A través d'entitats professionals oficials: Col·legi d'Economistes, Col·legi d'Advocats, Col·legis d'Enginyeria Informàtica
- A través d'Universitats amb suport online: UOC, en plans d'empresa i ESADE, en projectes finals de recerca i innovació
- Hem elaborat guies, material didàctic i eines especialitzades en el desenvolupament de la col·laboració
- Més de 15 anys de formació especialitzada en col·laboració empresarial