avaluacio projectes

Revisió externa i contrast expert de projectes col·laboratius

AVALUACIÓ I FEEDBACK ONLINE DE PROJECTES
Revisió externa i contrast expert de projectes col·laboratius
Us ajudem fent una revisió externa i valoració experta per avaluar propostes de projectes o plans col·laboratius.

El fracàs en projectes de canvi organitzatiu o cultural, transformació digital o innovació, és molt alt (75-85%). Sovint no s'és conscient en iniciar-los, però els errors tenen un gran impacte en recursos, temps, motivació i confiança col·lectiva. Els errors - molt habituals- ocorren tot i una bona planificació formal i tècnica de projecte.

Aspectes d'encaix estratègic o de disseny col·laboratiu, del procés i metodologia, de la gestió de la incertesa i risc, dels interessos i valors, de les condicions del context, de les relacions i interaccions, poden afectar molt resultats i terminis. També afecten el clima i motivació, o que "es cremin" persones impulsores. Cada context és específic, i més en entorns híbrids i online. I molts errors poden evitar-se si es preveuen. 

En projectes transversals que involucren a col·lectius, departaments o organitzacions diverses, els riscos són elevats i tenen més impacte, perquè són més complexos, amb incertesa i en xarxa. 

Per a evitar riscos, estalviar recursos i temps, i sobretot decepcions innecessàries en projectes com:
 
  • PROJECTE DE "CROSS-FUNCTIONAL TEAMS"
  • PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ ORGANITZATIVA
  • PROJECTE D'INNOVACIÓ COL·LABORATIVA
  • PROJECTE DE SOSTENIBILITAT AMB "STAKEHOLDERS"
  • REORIENTACIÓ D'UNA COMUNITAT O XARXA
  • ALIANÇA O COOPERACIÓ AMB L'ECOSISTEMA

Es facilita una avaluació online i feedback expert per contrastar de forma fàcil i ràpida projectes nous o a reorientar.
Permet identificar riscos i focalitzar el projecte, i valorar possibles alternatives. Aporta arguments a Direcció i facilita el seguiment de temes clau. Estalvia temps i errors i facilita condicions d'èxit. Inclou compromís de confidencialitat i de codi ètic professional. S'ofereixen tres modalitats:

Avaluació express online amb revisió del document i informe del projecte o pla.
Avaluació interactiva online amb entrevistes a persones clau i informe del pla.
Avaluació personalitzada en abast, col·lectius a involucrar, metodologies i anàlisi.

Per exemples de projectes col·laboratius amb suport aquí.
Per a més informació de suport a coordinadors i equips aquí.
Per a més informació, explica'ns el teu projecte aquí.

EXPERIÈNCIA
Avaluació de plans institucionals d'Innovació amb col·legis professionals 
Avaluació de projecte UE Interreg de col·laboració sectors tradicionals-innovadors
Avaluació i tutoria de projectes finals ADE a UOC i ESADE (TFG), molts aplicats
Més de 15 anys d'assessorament en estratègia i col·laboració a múltiples sectors