avaluacio projectes

Suport online per a revisar i contrastar projectes col·laboratius estratègics

FEEDBACK I AVALUACIÓ ONLINE DE PROJECTES COL·LABORATIUS
Suport online per a revisar i contrastar projectes col·laboratius estratègics

El fracàs en projectes col·laboratius és molt alt (75-85%). En projectes d'innovació col·laborativa, transformació transversal, plans de sostenibilitat i reflexions estratègiques, les organitzacions experimenten importants pèrdues de temps, reunions ineficients i resultats menors que les expectatives, afectant el clima i motivació, o que "es cremin" persones. Ara més, en entorns híbrids i online. En projectes o plans estratègics i transversals que involucren a múltiples col·lectius, àrees o departaments, o organitzacions diverses, els riscos són més elevats, perquè són projectes complexos amb incertesa i interdependència. Les condicions d'èxit o fracàs són múltiples i sovint depenen del context, relacions i moment. 

Si teniu un projecte col·laboratiu que és estratègic com:
 • PROJECTE TRANSVERSAL DE TRANSFORMACIÓ
 • PLANS I PROJECTES DE SOSTENIBILITAT 
 • PROJECTE D'INNOVACIÓ COL·LABORATIVA
 • ALIANÇA o COOPERACIÓ AMB L'ECOSISTEMA
 • REFLEXIÓ PARTICIPATIVA DEL PLA ESTRATÈGIC
 • PROPOSTA AMB INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA
El servei d'avaluació i feedback online s'orienta a facilitar una opinió externa i experta per a nous projectes o projectes en curs a reorientar. Ajudem a dissenyar i posar en pràctica els projectes col·laboratius: focalitzant-los, reduint riscos i potenciant resultats i impacte. Simultàniament, a cuidar les relacions i implicació. Facilitem suport online fàcil i ràpid. Potser per evitar un fracàs innecessari.


Servei d'avaluació de contrast


Oferim 3 modalitats de feedback i avaluació experta de projectes o plans:

1) AVALUACIÓ EXPRESS amb revisió del document del projecte o pla, a preu tancat i servei online en 15 dies.
2) AVALUACIÓ INTERACTIVA amb entrevistes a persones clau i revisió del document, a preu tancat i servei online.
3) AVALUACIÓ PERSONALIZADA amb múltiples opcions en abast, col·lectius a involucrar, metodologies, eines i anàlisi.

El servei d'avaluació inclou:
 • Informe d'avaluació (power-point o word)
 • Reunions online amb expert especialitzat
 • Valoració de temes clau, riscos i millores
 • Recomanacions pràctiques de millora
 • Opcions de suport online de seguiment 
 • Compromís de confidencialitat per escrit
 • Compromís en codi ètic professional
Per a més informació sense cap compromís explica'ns el teu projecte i necessitats aquí.
Per a més informació de serveis de suport a coordinadors, equips i directius també pots pitjar aquí.


EXPERIÈNCIA
 • Avaluació de plans institucionals d'Innovació de l'Administració representant col·legis professionals 
 • Avaluació de projecte UE Interreg de col·laboració empresarial de sectors tradicionals i innovadors
 • Avaluació i tutoria de projectes finals ADE a UOC i ESADE (TFG), la majoria d'aplicació real posterior
 • Més de 15 anys d'assessorament en estratègia i col·laboració empresarial a múltiples sectors