avaluacio projectes

Revisió i contrast de projectes col·laboratius estratègics

FEEDBACK EXPERT I AVALUACIÓ ONLINE DE PROJECTES
Revisió i contrast de projectes col·laboratius estratègics
Us ajudem a dissenyar amb èxit els vostres projectes col·laboratius, d'innovació o transformació.
Facilitem feedback i avaluació online, per contrastar de forma fàcil i ràpida les propostes de projectes nous o a reorientar. 

El fracàs en projectes col·laboratius és molt alt (75-85%). En projectes d'innovació col·laborativa, transformació transversal, plans de sostenibilitat i reflexions estratègiques, les organitzacions experimenten importants pèrdues de temps, reunions ineficients i menys resultats dels esperats, afectant clima i motivació o que "es cremin" persones. I més en entorns híbrids i online. 

En projectes col·laboratius transversals que involucren a col·lectius, departaments o organitzacions diverses, els riscos són elevats, perquè són projectes complexos, amb incertesa i en xarxa amb alt impacte. 

Si la vostra organització té un projecte col·laboratiu estratègic com:
 • PROJECTE TRANSVERSAL DE TRANSFORMACIÓ
 • PROJECTE DE SOSTENIBILITAT AMB STAKEHOLDERS
 • PROJECTE D'INNOVACIÓ COL·LABORATIVA
 • REORIENTACIÓ DE COMUNITAT O XARXA
 • ALIANÇA o COOPERACIÓ AMB L'ECOSISTEMA
 • REFLEXIÓ PARTICIPATIVA DEL PLA ESTRATÈGIC
 • PROPOSTA AMB INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA
El servei d'avaluació i feedback online facilita opinió i informe expert, de projectes nous o en curs per reorientar. Ajudem a evitar molts problemes habituals, dedicació innecessària o efectes relacionals derivats d'errors en el disseny o execució dels projectes. Aportem suport per focalitzar-los, reduir riscos i potenciar resultats, cuidant les relacions i implicació. De forma fàcil.


Servei d'avaluació de contrast


Oferim 3 modalitats de feedback i avaluació experta de projectes o plans:

1) AVALUACIÓ EXPRESS amb revisió del document del projecte o pla, a preu tancat i servei online en 15 dies.
2) AVALUACIÓ INTERACTIVA amb entrevistes a persones clau i revisió del document, a preu tancat i servei online.
3) AVALUACIÓ PERSONALITZADA amb múltiples opcions en abast, col·lectius a involucrar, metodologies, eines i anàlisi.

El servei d'avaluació inclou:
 • Informe d'avaluació (power-point o word)
 • Reunions online amb expert especialitzat
 • Valoració de temes clau, riscos i millores
 • Recomanacions pràctiques a cosndierar
 • Opcions de suport online pel seguiment 
 • Compromís de confidencialitat 
 • Compromís en codi ètic professional
Per a més informació, explica'ns el teu projecte i necessitats aquí.
Per exemples de projectes col·laboratius amb suport aquí.
Per a més informació de suport a coordinadors, equips i directius aquí.


EXPERIÈNCIA
 • Avaluació de plans institucionals d'Innovació de l'Administració representant col·legis professionals 
 • Avaluació de projecte UE Interreg de col·laboració empresarial de sectors tradicionals i innovadors
 • Avaluació i tutoria de projectes finals ADE a UOC i ESADE (TFG), la majoria d'aplicació real posterior
 • Més de 15 anys d'assessorament en estratègia i col·laboració empresarial a múltiples sectors