innovacio collaborativa virtual

Accelerar online la innovació amb participació col·lectiva

INNOVACIÓ COL·LABORATIVA VIRTUAL
Accelerar online la innovació amb participació col·lectiva

La innovació requereix processos col·laboratius que permetin la col·laboració i interacció de forma col·lectiva. En la identificació de reptes, co-creació, prioritizació i selecció d'idees, en la definició de solucions o en el seguiment de mútliples projectes. I cal disposar d'entorns digitals que facilitin i accelerin aquestes decisions, amb transparència i impacte en resultats. 


Projectes

 

> INTEL·LIGÈNCIA COL·ECTIVA EN EL PROCÉS D'INNOVACIÓ 

  Co-idear, prioritzar, seleccionar i valoració compartida online


> GENERAR O AVALUAR ONLINE PROJECTES AMB PARTNERS

   
Accelerar idees o avaluació conjunta amb múltiples agents


> IC ONLINE EN DESIGN THINKING O CROWD-INNOVATION

   Processos online per escalar amb alta participació col·lectiva


> FEDD-BACK COL·LABORATIU MILLORANT PRODUCTES O SERVEIS

   Participació online d’empleats, col·laboradors, canals o clients


> POTENCIAR ONLINE COMUNITATS D'INNOVACIÓ

    Intel·ligència col·laborativa compartint visió i decisions clauLa innovació col·laborativa pot implicar molt temps, amb polt pocs resultats i força riscos. Sovint es treballa en petits grups i és difícil escalar-ho col·lectivament o implicar a fons als directius. El teletreball i la virtualització fan necessari desenvolupar aquestes activitats i processos també online, però cal fer-ho de forma realment eficaç i amb resultats. La Intel·ligència Col·laborativa Online permet que el mateix personal identifiqui problemes i solucions, de forma fàcil i aprofitant recursos existents.

Per a més informació contacteu aquí.