direccio collaborativa online

Virtualitzar i facilitar les decisions directives, amb més impacte i menys temps

DIRECCIÓ COL·LABORATIVA ONLINE
Virtualitzar i facilitar les decisions directives, amb més impacte i menys temps

Sovint hi ha dificultats en executar les estratègies, i l'increment de la col·laboració en reunions i projectes comporta la saturació dels responsables, amb problemes per prioritzar de forma efectiva col·lectius grans implicats en la majoria de plans i projectes. Per un altre costat cal d'identificar problemes amb impacte, rebre feed-back i superar la sobresaturació i colls d'ampolla habituals a nivell directiu.


Projectes


> COMITÈS DE DIRECCIÓ DIGITALITZATS AMB ICO

   Preparar, valorar i decidir online, amb seguiment


> REFLEXIONS ESTRATÈGIQUES PARTICIPATIVES ONLINE

   Focalització i priorització col·laborativa per crèixer i canviar 


> FEEDBACK COL·LECTIU DE PLANS I PROJECTES CLAU

   Contrastar i millorar propostes amb col·lectius 
  

> SEGUIMENT I PRIORITZACIÓ DE PROJECTES I REUNIONS
 
 
   Seguiment directiu amb priorització i seguiment online 


> AVALUACIÓ PERIÒDICA COL·LABORATIVA DE LA GESTIÓ

   Avaluació virtual compartida i orientada a la millora

> DISSENY D'ESTRATÈGIQES DE COL·LABORACIÓ AMB IMPACTE 

   Potenciar la digitalització, innovació i transformació online

 

La virtualització de Comités de Direcció i la facilitació digital dels processos de decisió clau ara és crítica i urgent. La gestió directiva online amb intel·ligència col·laborativa permet gestionar simultàniament moltes més persones, promoure l'alineament estratègic i facilitar la presa de decisions participativament, amb indicadors, priorització de projectes i seguiment de reunions, a nivell directiu i de Comitès.


Per a més informació contacteu aquí.