transformacio digital participativa

Gestionar projectes de transformació digital amb involucració i impacte

TRANSFORMACIÓ DIGITAL PARTICIPATIVA
Gestionar projectes de transformació digital amb involucració i impacte

La transformació digital afecta al teletreball, processos i projectes, i transforma la cultura. Hauria d'aportar productivitat i eficiència, amb processos d'adopció fàcils i àgils. Tanmateix sovint implica resistències altes, especialment en alguns perfils directius, persones amb responsabilitat o seniors, i lamentablement no sempre té un impacte directe en resultats.

Projectes


>AUTODIAGNOSI ONLINE I MILLORA DEL TELETREBALL

Avaluar i millorar conjuntament i col·lectivament el teletreball


>
IMPULS DE LA COL·LABORACIÓ COL·LECTIVA ONLINE

Identificar, madurar o decidir junts online temes clau


> PARTICIPACIÓ COL·LECTIVA ONLINE EN PROJECTES

 Col·laboració online en definir, prioritzar i seguiment


> MILLORA COL·LABORATIVA ONLINE DE PROCESSOS

 Col·laboració online en recursos, temps i colls d’ampolla


> FEED-BACK DE PLATAFORMES O EINES DIGITALS

 Identificar junts online problemes, necessitats i millores


Per a temes estratègics plantegem projectes amb eina-metodologia i itineraris online per a fer eficaç i eficient la col·laboració, amb participació simultànea de col·lectius dispersos, orientada a facilitar la gestió i presa de decisions de forma pràctica i fàcil. Comporta una reducció significativa de temps i millora de resultats reals, amb indicadors. Facilita l'adopció pràctica d'una cultural digital transversal, empoderant al personal i involcurant a directius i quadres. I sense canvis de plataformes.

Per a més informació contacteu aquí.