serveis collaboratius

TRANSFORMACIÓ DIGITAL PARTICIPATIVA

DIRECCIÓ COL·LABORATIVA ONLINE

INNOVACIÓ COL·LABORATIVA VIRTUAL

PROJECTES PARTICIPATIUS AMB L'ECOSISTEMA

CANVI COL·LECTIU IMPULSAT ONLINE

Serveis col·laboratius
Oferim projectes amb metodologia i eines d'Intel·ligència Col·laborativa Online (ICO) gestionant col·lectius per a millorar l'organització, incorporant la ICO en projectes o processos actuals o generant itineraris o projectes només online.

La ICO permet la gestió simultània i virtual de col·lectius diversos i dispersos, de forma transversal i implicant a directius. Involcura amb clara orientació a resultats. Conjuntament identifica reptes i solucions, prioritzant i seguint projectes, amb indicadors col·laboratius i de resultats.

Empodera les persones i l'organització per a millorar la gestió. Identifica i valoritza les persones col·laboratives i facilita la creació de xarxa i comunitats, possibilitant que les persones s'ajudin i co·laborin amb relacions de confiança i satisfacció mútua.

Contribueix significativament a escalar i accelerar canvis amb alta participació. Desenvolupa, de forma pràctica i efectiva, una cultura col·laborativa i digital en projectes de transformació, innovació o digitalització.