serveis collaboratius

TRANSFORMACIÓ DIGITAL PARTICIPATIVA

DIRECCIÓ COL·LABORATIVA ONLINE

INNOVACIÓ COL·LABORATIVA VIRTUAL

PROJECTES PARTICIPATIUS AMB L'ECOSISTEMA

CANVI COL·LECTIU IMPULSAT ONLINE

Serveis col·laboratius
Donem suport a equips directius i responsables de projectes en l'impuls de la col·laboració, dins l'organització o amb l'ecosistema, en un context de gestió remota o mixta. Contribuim a que plans o projectes estratègics actuals o futurs es facin realitat amb gestió online, amb més col·laboració col·lectiva i de forma més eficient, en menys temps i amb més resultats.

* Per què impulsar la col·laboració?
La col·laboració pot basar-se en valors i principis de l'organització, potenciant la transparència, participació i democràcia interna. També pot vincular-se a la innovació i a la transformació àgil. I a la millora del clima i satisfacció professional i personal. En qualsevol cas no hauria de perjudicar l'eficiència ni els resultats, sinó millorar-los. La intel·ligència col·laborativa online ho possibilita i és mesurable.

* Per a què es vol impulsar la col·laboració?
Per identificar problemes, escenaris o riscos? Per definir reptes? Per proposar solucions? Per avaluar alternatives? Per prioritzar opcions? Per rebre feed-back? Una combinació de les anteriors? Comenta'ns la teva situació i necessitats!

* Com impulsem la col·laboració online amb resultats?
Oferim tres opcions de suport:
> Gestionem els processos participatius i col·laboratius online que es volen a incorporar a plans i projectes presencials
> Aportem formació, diagnosis, eines, metodologia i suport per a que els gestors dels projectes puguin gestionar-ho autònomament
> Dissenyem, proposem i gestionem plans o projectes de forma externalitzada 100% online, amb experts d'àmplia experiència

Personalitzem propostes per a incorporar la Intel·ligència Col·laborativa Online (ICO) a plans i projectes o a l'organització.  Possibilitem la gestió virtual i transverals de col·lectius diversos i dispersos, implicant a directius, quadres i personal. Empoderant a les persones i l'organització per a millorar la gestió, reconeixement a les persones col·laboratives i facilitant la creació de xarxa i comunitats amb relacions de confiança. Un efecte significatiu es que s'escalen i acceleren canvis amb alta participació, desenvolupant una cultura col·laborativa i digital en projectes d'innovació, transformació o digitalització.